Gọi ngayTư vấn

Làm thế nào chuyển từ Visa E-2 vào thẻ xanh

Thị thực E2 là một lựa chọn rất phổ biến cho các nhà đầu tư và doanh nhân để sống và làm việc tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, một trong những vấn đề chính đối với người có thị thực E2 là thị thực E2 không trực tiếp dẫn đến một thẻ xanh . Thị thực E2 là thị thực không nhập cư, vì vậy nó là tạm thời và không dẫn tới chỗ ở vĩnh viễn. Bởi vậy bạn cần chuyển từ E-2 sang thẻ xanh Mỹ để được nhập cư Mỹ vĩnh viễn. 


Điều này đặc biệt gây phiền hà cho người có thị thực E-2 có con là người phụ thuộc vào thị thực E-2 của họ. Một khi con của họ 21 tuổi, họ không còn đủ điều kiện là người phụ thuộc của người giữ visa chính E-2. Vì vậy, họ hoặc là phải rời khỏi Hoa Kỳ hoặc có được một thị thực cho mình. Vì lý do này, nhiều người có thị thực E-2 tìm cách để đi từ thị thực E-2 sang thẻ xanh.


Các yêu cầu cơ bản để có được một thị thực E2 :

  • Bạn phải là người từ một quốc gia có hiệp ước E-2 với Hoa Kỳ

  • Bạn phải có ý định rời Hoa Kỳ khi chấm dứt trạng thái E-2

  • Bạn phải thực hiện một khoản đầu tư đáng kể vào một doanh nghiệp Hoa Kỳ

  • Kinh doanh E-2 không thể là một doanh nghiệp cận biên

  • Hoạt động kinh doanh của E-2 phải là một hoạt động kinh doanh trung thành

  • Bạn phải đến Hoa Kỳ để chỉ đạo và phát triển kinh doanh E-2

  • Quỹ đầu tư của bạn phải có được hợp pháp

  • Quỹ đầu tư của bạn phải có nguy cơ

Bây giờ bạn đã biết các yêu cầu của thị thực E-2, hãy thảo luận một số khía cạnh cơ bản của việc đi từ thị thực E-2 sang thẻ xanh.


Visa E2 là một visa không nhập cư

Như đã đề cập trước đó, thị thực E-2 là một loại visa không nhập cư. Điều này có nghĩa là thị thực E2 là tạm thời và không trực tiếp dẫn đến một thẻ xanh .

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Visa E-2 là visa không nhập cư


Làm thế nào để từ một Visa E2 sang thẻ xanh


Để nhận thẻ xanh từ thị thực E-2, bạn phải nộp đơn xin thị thực nhập cư . Có 2 cách chuyển đổi từ thị thực E-2 sang thẻ xanh:

-Bạn có thể nộp đơn xin thị thực nhập cư tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước ngoài; hoặc là

-Bạn có thể điều chỉnh trạng thái của mình sang trạng thái nhập cư, ở Hoa Kỳ.

-Nộp đơn xin thị thực nhập cư tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ (Lãnh sự Xử lý)

Nếu không ở Hoa Kỳ có tình trạng hợp pháp, bạn sẽ phải nộp đơn xin thị thực E-2 tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước bạn.

Quá trình này được gọi là “Xử lý Lãnh sự” hoặc “Xử lý Visa”.


Điều chỉnh tình trạng


Nếu bạn ở Hoa Kỳ trong tình trạng hợp pháp, bạn đủ điều kiện để xin điều chỉnh tình trạng.

Việc điều chỉnh tình trạng là quá trình chuyển đổi tình trạng thị thực không nhập cư sang tình trạng thị thực di dân.

Toàn bộ quá trình được xử lý ở Hoa Kỳ. Miễn là bạn ở trong tình trạng hợp pháp, bạn không phải rời khỏi Hoa Kỳ. 

Định cư Mỹ

Nếu bạn đang ở Hoa Kỳ ở trạng thái E-2, rất có thể bạn sẽ điều chỉnh tình trạng .

Bây giờ bạn đã biết hai phương pháp thực sự chuyển đổi E-2 của bạn sang một thẻ xanh, hãy xem thêm một khía cạnh của thị thực E-2.

Yêu cầu của Visa E2 “Ý định đi”

Một trong những yêu cầu để có được thị thực E-2 là bạn phải có ý định rời Hoa Kỳ khi tình trạng E-2 của bạn kết thúc.

Bạn có thể tự nghĩ rằng yêu cầu này sẽ ngăn bạn chuyển đổi visa E-2 sang thẻ xanh. Điều này không đúng .

Theo USCIS, bạn vẫn đủ điều kiện cho tình trạng E-2 , ngay cả khi bạn đã nộp đơn điều chỉnh đơn đăng ký.

Điều này có nghĩa là bạn có thể điều chỉnh tình trạng từ thị thực E-2 sang thẻ xanh và vẫn tuân thủ yêu cầu bạn có “ý định rời khỏi” sau khi tình trạng E-2 kết thúc.

Quá trình này phức tạp. Thời gian nộp đơn giấy tờ là rất quan trọng đối với sự thành công của thẻ xanh.

Làm việc với luật sư nhập cư có kinh nghiệm trong quá trình này là rất quan trọng cho sự thành công của bạn. Vì vậy hãy nhờ luật sư nhập cư tham gia càng sớm càng tốt.

Xem thêm: Làm sao để từ Visa L-1 chuyển sang thẻ xanh

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Trả lời