Gọi ngayTư vấn

Những cách mà nhà đầu tư nước ngoài có thể đáp ứng các yêu cầu EB-5?

Để các nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng đủ các yêu cầu EB-5 và thực hiện đúng các nghĩa vụ trong đầu tư không phải là một điều dễ dàng nếu như các nhà đầu tư không tìm hiểu rõ về nó. Chủ đầu tư có thể đầu tư vào kinh doanh gặp khó khăn  hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh hiện tại  thành 40% là một trong những cách đáp ứng yêu cầu của chương trình EB-5.

Có rất nhiều cách để các nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng yêu cầu EB-5.

Những cách mà nhà đầu tư nước ngoài có thể đáp ứng các yêu cầu EB-5

Tạo ra một doanh nghiệp thương mại mới

Luật yêu cầu nhà đầu tư-người khởi kiện phải đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại mới. Doanh nghiệp phải là “mới”, tức là được thành lập sau ngày 29 tháng 11 năm 1990, là ngày luật được ban hành. Tuy nhiên, sự đóng góp vốn của nhà đầu tư EB-5 vào một doanh nghiệp hiện tại được thành lập trước ngày 29 tháng 11 năm 1990 có thể chấp nhận được trong ba trường hợp.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

 Tổ chức và  cơ cấu lại

Tổ chức và tái cơ cấu lại kinh doanh là một cách hiệu quả mà các nhà đầu tư sử dụng.

Điều này thường đòi hỏi một sự tái tổ chức đáng kể hoặc cơ cấu lại kinh doanh  hiện tại. Tuy nhiên, USCIS đã chỉ ra rằng sự thay đổi về sở hữu, mỹ phẩm thay đổi cách trang trí của khu vực kinh doanh và việc thực hiện một chiến lược tiếp thị mới là những thay đổi không đủ để tạo thành một doanh nghiệp thương mại mới. Mặt khác, sự chuyển đổi hoàn toàn về bản chất của doanh nghiệp có thể được coi là đủ.

 Mở rộng 40%

Nhà đầu tư EB-5 có thể đầu tư và mở rộng hoạt động kinh doanh hiện tại, dẫn đến tăng ít nhất 40 phần trăm doanh thu hoặc số nhân viên trong doanh nghiệp. USCIS có thể yêu cầu bằng chứng dưới hình thức khai thuế thu nhập, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, và tờ khai thuế việc làm. Bất kỳ khoản đầu tư mô tả ở trên phải ở trong một doanh nghiệp “thương mại”. Bất kỳ tổ chức vì lợi nhuận nào được hình thành để tiếp tục tiến hành kinh doanh hợp pháp có thể phục vụ như là một doanh nghiệp thương mại. Điều này bao gồm các doanh nghiệp độc quyền, quan hệ đối tác (cho dù đó là giới hạn hay chung), các công ty cổ phần, liên doanh, các công ty, quỹ tín thác kinh doanh, hoặc các chủ thể khác thuộc sở hữu của công chúng hoặc tư nhân. Định nghĩa này bao gồm một công ty mẹ và các công ty con, nếu mỗi công ty con tham gia vào một hoạt động vì lợi nhuận được hình thành để tiến hành hoạt động hợp pháp liên tục. Tuy nhiên, cụm từ doanh nghiệp thương mại mới không bao gồm các hoạt động phi thương mại như sở hữu nhà ở cá nhân.

Đầu tư vào kinh doanh gặp khó khăn

Chủ đầu tư có thể đầu tư vào kinh doanh gặp khó khăn đây là một hoạt động kinh doanh hiện tại và doanh nghiệp phải mất 20% giá trị thực của nó trong 12 hoặc 24 tháng hoạt động cuối cùng

Các quy tắc đặc biệt chi phối đầu tư vào một doanh nghiệp “gặp khó khăn”. Một hoạt động kinh doanh gặp khó khăn là một trong những hoạt động đã tồn tại ít nhất là hai năm, đã phát sinh khoản lỗ ròng 20% ​​cho các mục đích kế toán trong khoảng thời gian mười hai hoặc hai mươi bốn tháng trước khi nộp đơn, và khoản lỗ cho giai đoạn đó là ít nhất bằng 20% ​​giá trị ròng của doanh nghiệp trước khi thua lỗ. Nếu đơn khởi kiện dựa trên đầu tư vào kinh doanh gặp khó khăn, nhà đầu tư không phải tạo ra 10 việc làm mới. Thay vào đó, đơn yêu cầu có thể dựa trên chứng minh rằng doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được công ăn việc làm ở Mỹ, vì vậy yêu cầu phải có bằng chứng là đầu tư mục tiêu sẽ duy trì hoặc tăng số lượng nhân viên hiện có trong giai đoạn điều kiện.

Tuy nhiên, tất cả các yêu cầu khác như xác định TEA, tạo ra 10 việc làm mới và tất cả các yêu cầu khác của chương trình EB-5 phải được đáp ứng.

 Nghĩa vụ của nhà đầu tư tham gia đầu tư EB-5

Theo quy định, chủ đầu tư phải “chủ động” trong việc quản lý đầu tư EB-5. Nhà đầu tư phải tham gia vào việc quản lý doanh nghiệp thương mại mới, hoặc thông qua việc kiểm soát quản lý hằng ngày hoặc thông qua việc xây dựng chính sách. Tuy nhiên, các quy định đặc biệt cho phép một nhà đầu tư đủ tiêu chuẩn là “hoạt động” như là một “đối tác hạn chế” như được định nghĩa trong Đạo luật Đối tác Công ty Hợp nhất Sửa đổi. Là một đối tác hạn chế, đối tác giới hạn sẽ phải bỏ phiếu cho một số lựa chọn, như thanh lý đối tác. Chương trình Visa đầu tư CMB đáp ứng tất cả các yêu cầu về quy định bằng cách đăng ký cho nhà đầu tư trong việc đầu tư với tư cách là một đối tác hạn chế. Vai trò này cho phép nhà đầu tư tham gia vào hoạt động kinh doanh của mình với sự tham gia hạn chế trong các hoạt động của công ty hợp danh EB-5. Ngoài ra, cấu trúc này cho phép nhà đầu tư sống ở nơi thích hợp và cho phép họ vào và ra khỏi Hoa Kỳ mà không có bất kỳ nghĩa vụ nào để chủ động quản lý đầu tư EB-5. Quan trọng nhất, đối tác hạn chế, như cổ đông công ty chỉ chịu trách nhiệm với doanh nghiệp trong phạm vi thoả thuận đầu tư. Cơ cấu kinh doanh này bảo vệ nhà đầu tư cho phép sự tham gia hạn chế và được chấp nhận bởi USCIS.

Những thông tin và tài liệu cần thiết cho đầu tư EB-5

Một đương đơn có thị thực EB-5 tiềm năng phải chuẩn bị thông tin tiểu sử đầy đủ cho hiệu trưởng và mỗi thành viên hội đủ điều kiện của gia đình.

Người nộp đơn phải chứng minh nguồn gốc của quỹ đầu tư. Yêu cầu phải có bản sao bằng tốt nghiệp đại học và các chứng chỉ giáo dục khác nếu có. Giấy phép kinh doanh, tờ rơi về kinh doanh và các thông tin khác về hoạt động kinh doanh của người nộp đơn cũng có lợi.

Bất kỳ thành viên nào trong các tổ chức nghề nghiệp phải được ghi lại. Trừ khi nhà đầu tư được thừa kế quỹ, nhà đầu tư nên được trình bày như là một người thành công hoặc kinh doanh thành công với kinh doanh, tài chính hoặc gia đình lịch sử giải thích sự tích lũy tài chính ròng được trình bày trong thông tin tài chính. Cung cấp tài liệu càng nhiều càng tốt liên quan đến sự nghiệp và thành tựu của Nhà đầu tư chính. Nguồn kinh phí: Nguồn kinh phí phải lấy từ nguồn hợp pháp. Các nguồn hợp pháp bao gồm: lợi nhuận từ việc bán tài sản, cổ phiếu, trái phiếu, lợi nhuận từ kinh doanh, giao dịch kinh doanh, quà biếu và thừa kế.

Để chứng minh nguồn gốc của các quỹ đầu tư, USCIS yêu cầu phải có 5 năm khai thuế, 5 năm hồ sơ ngân hàng, bằng chứng về quyền sở hữu trong bất kỳ doanh nghiệp nào, báo cáo tài chính cho mỗi giấy phép kinh doanh và kinh doanh. Ý tưởng là để trình bày một hồ sơ theo dõi của một khóa học kinh doanh trung thực. Nếu vốn đầu tư EB-5 của người đứng đầu chính đến từ một giao dịch cụ thể, chẳng hạn như bán nhà, thừa kế hoặc quà tặng, bạn phải chứng minh rằng giao dịch đã xảy ra bằng cách cung cấp tài liệu chính thức, chẳng hạn như tuyên bố kết thúc hoặc hợp đồng hoặc tài liệu chính thức khác. Đây không phải là một danh sách toàn diện. Các tài liệu khác có thể được yêu cầu và thay đổi theo từng trường hợp.

 

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Trả lời