Gọi ngayTư vấn

Tác động của hôn nhân (và ly hôn) trong quá trình EB-5

Những sự kiện như hôn nhân hoặc ly dị có thể ảnh hưởng đáng kể đến trường hợp của bạn khi muốn có Visa EB-5. Quá trình EB-5 thường là một hành trình dài. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp những điều thắc mắc về vấn đề ảnh hưởng của hôn nhân trong quá trình EB-5.

1. Ba giai đoạn của EB-5


Quá trình EB-5 có thể được chia thành ba giai đoạn:

1) I-526 có khoảng thời gian xét duyệt ước tính từ 25 đến 32,5 tháng;

2) Xử lý Lãnh sự / Điều chỉnh Tình trạng là từ 7 đến 12 tháng;

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

3) I-829 loại bỏ các điều kiện là 23-30 tháng;

Ngay cả khi không có số liệu còn lại của mỗi quốc gia, thời gian dành cho việc xét duyệt và hai năm cư trú vĩnh viễn có điều kiện có thể dễ dàng vượt quá 7 năm (và lâu hơn nếu nhà đầu tư được sinh ra ở Trung Quốc).


2. Các ngày mốc quan trọng


Ngày quan trọng nhất là khi nhà đầu tư chính EB-5 thực sự có được thẻ xanh của mình. Nếu nhà đầu tư vượt qua thủ tục để lấy thẻ xanh, đó là ngày anh ta được nhận vào Hoa Kỳ với tư cách là một người nhập cư. Nếu nhà đầu tư nộp đơn I-485 để điều chỉnh tình trạng không di dân của mình sang tình trạng thường trú tại Hoa Kỳ, đó là ngày mà I-485 được chấp thuận. Ngày này được in trên thẻ xanh và các tiểu bang . 

Ngày quan trọngNếu cuộc hôn nhân tồn tại trước ngày quan trọng này, người phối ngẫu tự động hội đủ điều kiện là một người phụ thuộc. Điều này cũng áp dụng cho một đứa trẻ sinh ra từ hôn nhân tồn tại trước ngày này. Không cần có đơn yêu cầu riêng của gia đình riêng cho vợ / chồng và con cái đó.


3. Đi kèm hoặc tham gia


Những người phụ thuộc  có trình độ có thể kèm theo nhà đầu tư để nhập vào Hoa Kỳ cùng một lúc, hoặc trong thời hạn hiệu lực của thị thực nhập cư. Sau đó, những người phụ thuộc có trình độ có thể “theo sát” nhà đầu tư.

Không có giới hạn về thời gian cho các dẫn xuất “theo sau để tham gia” trừ khi đứa trẻ được sinh ra ở nước ngoài. Trong trường hợp đó, đứa trẻ phải trở lại với cha mẹ vĩnh viễn trong vòng hai năm kể từ lần nhập đầu tiên của nhà đầu tư với tư cách là di dân. Nếu sau đó nhà đầu tư có I-829 đã được phê duyệt thì các công cụ phái sinh có thể có được trạng thái cư trú hợp pháp đầy đủ hợp pháp mà không qua thời gian cư trú có điều kiện.


4. Cảnh cáo với vấn đề gian lận hôn nhân


Mặc dù vấn đề gian lận hôn nhân xuất hiện nhiều hơn trong các đơn khởi kiện dựa trên hôn nhân, những người nộp đơn EB-5 cũng phải chứng minh rằng cuộc hôn nhân có thiện ý. Điều này đặc biệt đúng khi hôn nhân gần đến ngày nhà đầu tư trở thành thường trú nhân. Ví dụ, hôn nhân diễn ra sau khi nhà đầu tư đã có thị thực nhập cư nhưng trước khi nhà đầu tư vào Mỹ hoặc “đổ bộ” hoặc nếu cuộc hôn nhân xảy ra khi đơn khởi kiện I-485 của nhà đầu tư vẫn đang chờ giải quyết. Trong những trường hợp này, điều quan trọng là phải thể hiện bản chất thành công của mối quan hệ.

Gian lận trong hôn nhân


Mặt khác của vấn đề này là ly hôn sau khi người phối ngẫu đã có được một thị thực nhập cư, nhưng trước khi người phối ngẫu đã nhập vào Hoa Kỳ như một người nhập cư; hoặc ly hôn xảy ra khi các đơn I-485 đang chờ giải quyết. Lưu ý, người hôn phối  chỉ có thể có được tình trạng di dân dựa trên sự tồn tại của mối quan hệ hôn nhân với nhà đầu tư chính. Ở đây, ly dị sẽ không đủ điều kiện cho người phối ngẫu trở thành thường trú nhân.


5. Ly hôn Sau khi Người hôn phối trở thành Thường trú nhân hợp pháp


Cuối cùng, nếu người phối ngẫu đã trở thành một thường trú có điều kiện, nhưng kết hôn đã kết thúc trước khi I-829 loại bỏ điều kiện, có ít nhiều mối quan tâm. Người vợ / chồng có thể vẫn được bao gồm trong đơn I-829 của nhà đầu tư hoặc có thể nộp đơn yêu cầu riêng. Điều này cũng áp dụng cho trẻ em đã đủ 21 tuổi hoặc đã kết hôn trong thời gian có hộ khẩu có điều kiện.

Người phối ngẫu không hạnh phúc có thể muốn giải tán cuộc hôn nhân một cách thân thiện để không gặp khó khăn trong việc có được tài liệu cần thiết cho I-829. Hơn nữa, mặc dù vợ / chồng có thể nộp một đơn yêu cầu riêng biệt, các đơn kiện đó không được xét xử độc lập với đơn I-829 của nhà đầu tư chính. Nhà đầu tư cần phải nộp một I-829 chấp thuận để người phụ thuộc có thể loại bỏ các điều kiện của họ thành công. Nếu nhà đầu tư chính không có điều kiện của họ bị loại bỏ, vợ chồng dẫn đến hôn nhân và con cái sẽ không thể làm như vậy. 

Xem thêm: Dành lấy thẻ xanh Mỹ thông qua việc kết hôn

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Trả lời