Gọi ngayTư vấn

Tổng quan về quá trình nộp đơn xin thị thực đầu tư EB-5 và những yêu cầu chung

Các nhà đầu tư EB-5 cần nắm rõ những quy trình cũng như yêu cầu về chương trình EB-5 để tránh một số sai lầm đáng tiếc. Dưới đây là những thông tin hữu ích dành cho các nhà nhập cư EB-5. Người nộp đơn xin thị thực EB-5 phải làm theo ba bước chung để có được thường trú nhân tại Hoa Kỳ:

Gửi đơn yêu cầu I-526 tới USCIS chứng minh rằng bạn đã đầu tư EB-5 vào:

  • Doanh nghiệp cá nhân sẽ tạo 10 công việc trực tiếp toàn thời gian cho mỗi nhà đầu tư ( đầu tư trực tiếp ) 
  • Tại một trung tâm khu vực do  USCIS chỉ định , nơi nhà đầu tư có thể tạo ra 10 công việc trực tiếp, gián tiếp và / hoặc gây ra cho mỗi nhà đầu tư.
  • Khi được I-526 chấp thuận, nhà đầu tư nộp đơn xin thường trú có điều kiện của họ thông qua việc nộp đơn I-485, Đơn xin Điều chỉnh Tình trạng, hoặc DS-230, Đơn xin Thị thực Nhập cư. Đây là đơn yêu cầu chuyển thẻ xanh cho nhà đầu tư và người phụ thuộc đủ điều kiện của mình.
  • Cuối cùng, các nhà đầu tư phải chứng minh rằng tất cả các yêu cầu EB-5 đã được đáp ứng vào cuối thời gian cư trú có điều kiện hai năm bằng cách nộp đơn I-829 để loại bỏ các điều kiện cư trú. Nhà đầu tư, vợ / chồng của họ, và con cái chưa lập gia đình của họ dưới 21 tuổi sau đó trở thành thường trú nhân hợp pháp và nhận thẻ xanh 10 năm của họ

Các nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể về Công dân và Nhập cư Hoa Kỳ (USCIS) để có được thường trú nhân thông qua  chương trình visa EB-5 . Nói chung, nhà đầu tư phải đáp ứng các yêu cầu về số vốn đầu tư, yêu cầu tạo việc làm và đảm bảo rằng doanh nghiệp nhận được khoản đầu tư đủ tiêu chuẩn cho chương trình EB-5. Người nộp đơn xin thị thực EB-5, vợ / chồng của họ và con cái dưới 21 tuổi của họ sẽ nhận được thẻ xanh thường trú của họ sau khi tất cả các yêu cầu đã được USCIS đáp ứng và chấp thuận thành công.


Số tiền đầu tư EB-5 bắt buộc:

Số tiền đầu tư tối thiểu cho chương trình là 500.000 đô la


Người nộp đơn xin thị thực EB-5 thường được yêu cầu phải kiếm một khoản đầu tư trị giá $ 500,000 hoặc $ 1 triệu vào một doanh nghiệp thương mại của Hoa Kỳ. Khoản đầu tư EB-5 có thể mang hình thức tiền mặt, hàng tồn kho, thiết bị, nợ được bảo đảm, tài sản hữu hình, hoặc tương đương tiền và được định giá dựa trên giá trị thị trường trị giá đô la Mỹ.
Số vốn tối thiểu cần thiết cho chương trình visa EB-5 có thể giảm từ 1 triệu đô la xuống 500.000 đô la nếu khoản đầu tư được thực hiện trong một thực thể thương mại nằm trong  khu vực làm việc được nhắm mục tiêu (TEA) . Dự án EB-5 phải ở khu vực nông thôn hoặc ở khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao để đủ điều kiện cho chỉ định TEA.

Các khu vực thất nghiệp cao là các địa điểm địa lý có tỷ lệ thất nghiệp, ít nhất 150% tỷ lệ thất nghiệp quốc gia tại thời điểm đầu tư EB-5. Khu vực nông thôn là các vùng địa lý nằm ngoài thành phố với dân số từ 20.000 người trở lên. Các khu vực nông thôn cũng có thể là khu vực địa lý nằm ngoài những gì Văn phòng Quản lý và Ngân sách Hoa Kỳ đã chỉ định là khu vực thống kê đô thị.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc


Yêu cầu tạo việc làm EB-5:


USCIS yêu cầu đầu tư EB-5 dẫn đến việc tạo ra 10 công việc toàn thời gian cho công nhân Mỹ. Các công việc này phải được tạo ra trong vòng hai năm sau khi nhà đầu tư đã nhận được thường trú có điều kiện. Trong một số trường hợp, nhà đầu tư phải có khả năng chứng minh rằng đầu tư của họ dẫn đến việc tạo ra công ăn việc làm trực tiếp cho nhân viên làm việc trực tiếp trong tổ chức thương mại đã nhận được khoản đầu tư. Tuy nhiên, nhà đầu tư EB-5 chỉ có thể phải chứng minh rằng 10 công việc gián tiếp hoặc gián tiếp toàn thời gian đã được tạo ra nếu đầu tư được thực hiện tại một trung tâm khu vực. Công việc gián tiếp là những công việc được tạo ra trong các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho dự án EB-5. Các công việc gây ra là các công việc được tạo ra trong cộng đồng lớn hơn do thu nhập được chi tiêu bởi các nhân viên dự án EB-5.

Những công việc được tạo ra phải lâu dài dành cho công dân Mỹ


Các thực thể kinh doanh EB-5:


Có một số loại thực thể kinh doanh mà người nộp đơn xin thị thực EB-5 có thể đầu tư. Nói chung, người nộp đơn có thể đầu tư trực tiếp vào một doanh nghiệp thương mại mới hoặc tại một trung tâm khu vực. Các doanh nghiệp thương mại mới là những tổ chức phi lợi nhuận hợp pháp có thể lấy một trong nhiều cấu trúc kinh doanh khác nhau. Các cấu trúc kinh doanh như vậy bao gồm các công ty, các quan hệ đối tác giới hạn hoặc chung, các chủ sở hữu duy nhất, tín thác kinh doanh hoặc các cấu trúc doanh nghiệp tư nhân hoặc công khai khác. Tất cả các doanh nghiệp thương mại mới phải được thành lập sau ngày 29 tháng 11 năm 1990.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp thương mại cũ có thể đủ điều kiện nếu đầu tư dẫn đến tăng 40% số lượng nhân viên hoặc giá trị ròng, hoặc nếu một doanh nghiệp cũ được tái cơ cấu ở mức độ mà doanh nghiệp thương mại mới đạt được. Ngoài các doanh nghiệp kinh doanh cá nhân, các đương đơn xin thị thực EB-5 cũng có thể đầu tư vào các Trung tâm Khu vực EB-5. Các trung tâm khu vực quản lý các dự án EB-5. Có thể thuận lợi hơn cho một nhà đầu tư để đầu tư vào một dự án do trung tâm khu vực thực hiện vì nhà đầu tư sẽ không phải thiết lập độc lập các dự án EB-5.
Xem thêm: Nhà đầu tư nên biết gì khi xem xét nhà đầu tư EB-5 Visa lần đầu tiên

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Trả lời